phone  +421 948 255 102     mail  info@knihy123.cz      Kontakt      Doprava a platba

Společenské vědy

Nejprodávanější

1. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí

Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí Bradáč A. a kol.
Předkládaný text navazuje na publikaci Teorie oceňování nemovitostí, jež v osmi postupně aktualizovaných vydáních vyšla rovněž v Akademickém nakladatelství CERM. Studium knihy...

847 Kč
952 Kč
2. Probouzení zranitelnosti

Probouzení zranitelnosti Krishnananda Trobe, Amana Trobe
V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr a žák Mistra Osha Krishnananda (Thomas O. Trobe M.D.) spolu se svojí partnerkou Amanou Trobe popisují, jak jsou náš život a naše...

292 Kč
3. Rok stromů

Rok stromů Ottomanská, Vladimíra
Kniha je dělena do deseti celků podle deseti školních měsíců a podle deseti stromů. Jednotlivé stromy jsou v knize rozpracovány do témat tak, aby vždy naplnily všechny oblasti RVP....

197 Kč
4. Makroekonomie 1

Makroekonomie 1 Bayerová Vladimíra
Učební text pro FP.

162 Kč
5. Indigový svět

Indigový svět Loyd Simon
S pomocí této knihy si můžete vytvořit svou vlastní budoucnost, svůj svět, kde se vaše sny a touhy začnou naplňovat a realizovat. K tomu je nutné znát zákony vesmíru, což autor...

251 Kč
6. Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci

Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci Matoušek, Oldřich
Publikace je výstupem projektu TAČR Profesionalizace sociální práce v České republice. Cílem bylo vytvořit systematický popis pracovních pozic sociálních pracovníků na trhu práce v...

261 Kč
7. Obecná psychologie

Obecná psychologie Vágnerová Marie
Publikace se zabývá základními aspekty lidské psychiky. Vychází z vymezení obecné psychologie a jejího postavení v systému psychologických věd, uvádí i základní metody, které...

376 Kč
8. Latinská lékařská terminologie

Latinská lékařská terminologie Čebišová Klára, Nečas Pavel, Schánělová Eva
Publikace je určena studentům všeobecného lékařství pro práci v praktických cvičeních i pro domácí přípravu. Cílem je seznámit uživatele se základy gramatických a lexikálních...

347 Kč
9. Smart city v praxi

Smart city v praxi Jakub Slavík
Publikace je určena těm, pro něž je koncept chytrého města náplní každodenní práce a potřebují se rychle zorientovat v jeho manažerské a ekonomické stránce. Neklade si za cíl...

339 Kč
381 Kč
10. Probouzení tygra

Probouzení tygra Peter A. Levine
Kniha Probouzení tygra srozumitelně popisuje symptomy traumatu a kroky, které je třeba podniknout k jejich léčení. Trauma často vzniká následkem zdánlivě běžných zážitků a...

292 Kč
0 Kč
0 3600 Od do Cena 0
3 600 Kč
Parametry
1028 položek
Zrod a metamorfózy princípov bezrozpornosti a úplnosti práva

Zrod a metamorfózy princípov bezrozpornosti a úplnosti práva Pavel Holländer

V jednom zo svojich textov Savigny formuluje programovú tézu právnej vedy: „Každý vek ľudí je nutné si predstaviť ako pokračovanie a rozvoj všetkých m...

Skladem > 5 ks
309 Kč
   
Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem

Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem Votoupal Miloš, van Ewijk Hans, Musil Libor (ed.)

Kniha je věnována snahám uskutečňovat přání lidí s mentálním handicapem žít a trávit čas mezi lidmi v obci, kterou obývají. Autoři vycházejí ze zkušen...

Skladem poslední 2 ks
329 Kč
   
Psychoterapeutická praxe

Psychoterapeutická praxe Jung Carl Gustav

Praktická psychoterapie Příspěvky k problému psychoterapie a psychologie přenosu - Základy praktické psychoterapie - Cíle psychoterapie - Medicína a p...

Skladem > 4 ks
405 Kč
   
Potenciál migrace

Potenciál migrace Foletti Ivan, Foletti Karolina, Palladino Adrien

Politická situace a stupňující se společenské napětí v meziválečných zemích Rusku a Německu vyhnaly z domovů statisíce lidí a přiměly je hledat útočiš...

Skladem > 5 ks
396 Kč
   
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou Jiří Jelínek a kolektiv

Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou jud...

Skladem > 5 ks
1 963 Kč
   
Doprava zdarma
Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách

Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách Hladík Radim a kol.

Publikace prostřednictvím uceleného souboru mezioborově pojatých statí dokumentuje inovace, které tzv. digitální obrat přináší do práce českých sociál...

Skladem poslední 2 ks
439 Kč
   
Dějiny klasické sociologie

Dějiny klasické sociologie Keller Jan

Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení s přihlédnutím k proměnám, jimiž prochází moderní společnost v dnešní době. Autor vychází z analogie ...

Skladem poslední 2 ks
492 Kč
   
Učebnice evropské integrace

Učebnice evropské integrace Blížkovský Petr, Lacina Lubor

Jedinečná forma, s konkrétními příklady z praxe a unikátním vhledem do fungování Evropské unie. V 5. přepracovaném a aktualizovaném vydání jsme výrazn...

Skladem > 5 ks
418 Kč 368 Kč
   
-12 %
Vývojová a vztahová terapie dětí

Vývojová a vztahová terapie dětí Pöthe Peter

Dětský psychoterapeut a psychiatr Peter Pöthe shrnuje ve své knize zkušenosti z více než dvacetileté terapeutické práce s dětmi. Opírá se přitom o akt...

Skladem > 5 ks
470 Kč
   
Vývoj osobnosti

Vývoj osobnosti Jung C. G.

Domněnku, že se Jung jako vědec věnoval pouze druhé polovině lidského života, vyvrací soubor jeho prací na téma osobnostního vývoje. Zde se autor zabý...

Skladem > 5 ks
418 Kč
   
Láskyplná setkávání

Láskyplná setkávání Linnér Allan, Nyman Anders

Je v 21. století ještě vůbec možné vybudovat a uchovat základy pevného a trvalého vztahu, v prostředí plném povrchní, roztříštěné komunikace, strachu,...

Skladem > 5 ks
417 Kč
   
Je to manipulace?

Je to manipulace? Chapaux-Morelli Pascale

Abychom se vyhnuli manipulaci ze strany druhých, musíme poznat, co si ten druhý skutečně myslí, co zamýšlí a co ho motivuje. Tuto analýzu druhého prov...

Skladem > 5 ks
365 Kč
   
Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je ...

Skladem > 5 ks
397 Kč 350 Kč
   
-12 %
Dělba moci

Dělba moci Vojtěch Šimíček (ed.)

Sborník obsahuje deset různě zaměřených textů renomovaných odborníků, týkajících se dělby moci. Po teoretické analýze dělby moci v Ústavě Jana Kysely ...

Skladem > 5 ks
397 Kč 350 Kč
   
-12 %
Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1. 1. 2021

Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1. 1. 2021 Albert Bradáč, Aleš Vémola, Albert Bradáč jr.

V letech 2019 a 2020 došlo ke schválení nového zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, jenž v části týkající...

Skladem > 3 ks
669 Kč 589 Kč
   
-12 %
Dopravní nehody a jejich oběti

Dopravní nehody a jejich oběti České sdružení obětí dopravních nehod

V této knize se zabýváme osudy lidí, jejichž blízcí zahynuli v důsledku dopravní nehody. Jsou to osudy, které, podobně jako vážná nemoc, zasahují zása...

Skladem > 5 ks
256 Kč 225 Kč
   
-12 %
Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku

Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku Adriana Švecová, Miriam Laclavíková

Monografia sa snaží predstaviť právne východiská majetkovoprávneho postavenia ženy privilegovaného stavu – šľachtičnej – v postavení dcéry, manželky a...

Skladem > 5 ks
462 Kč 406 Kč
   
-12 %
Třetí Ústavní soud

Třetí Ústavní soud Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)

Sborník jedenácti článků z výjezdního semináře z ústavního práva, pořádaného v dubnu 2022 Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou, s...

Skladem > 5 ks
304 Kč 268 Kč
   
-12 %
Evropská unie v českém veřejném diskursu

Evropská unie v českém veřejném diskursu Hrubeš Milan

Kniha se zaměřuje na diskurs vstupu České republiky do Evropské unie a následného členství ČR v EU. Čtenáři nabízí interpretaci a pochopení významu vz...

Poslední 1 kus
357 Kč
   
Rivalové, zázraky i podrazy

Rivalové, zázraky i podrazy Jan Děkanovský

Vztah mezi sportem a médii prošel v posledních desetiletích rychlým vývojem. Spojení televize a vrcholového sportu vytvořilo specifický a velmi vlivný...

Poslední 1 kus
313 Kč 275 Kč
   
-12 %
Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Fotr Jiří, Švecová Lenka

Neustále měnící se prostředí je zdrojem rizik a nejistot, a tak v dnešní době čím dál tím více dochází k nutnosti integrovat riziko a nejistoty do roz...

Skladem > 5 ks
650 Kč 572 Kč
   
-12 %
Přestupkové právo

Přestupkové právo Helena Prášková

Publikace přináší podrobný teoretický a praktický rozbor právní úpravy obecné části hmotného přestupkového práva a řízení o přestupcích. Druhé vydání ...

Skladem > 5 ks
903 Kč 794 Kč
   
-12 %
Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Excesivní uplatnění a zneužití směnky Radim Chalupa

Směnku lze považovat za právní nástroj, jehož využití má velkou tradici. Zdaleka ne vždy však lze uplatnění směnečných nároků v soudních řízení považo...

Skladem > 5 ks
935 Kč 822 Kč
   
-12 %
Od etymologie ke krajině

Od etymologie ke krajině David Jaroslav, Klemensová Tereza, Místecký Michal

Vlastní jména jsou nám vlastní Jakou roli hrají v našem životě a ve společnosti vlastní jména? Kniha, která vychází z konceptů „ostravské onomastické ...

Skladem > 5 ks
524 Kč
   
Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
99 %
našich zákazníků bylo spokojeno s nákupem na www.knihy123.cz
29 hodnocení