phone  (+420) 774 36 11 05      mail  info@knihy123.cz      Kontakt      Doprava a platba

Společenské vědy

Nejprodávanější

1. Probouzení zranitelnosti

Probouzení zranitelnosti Krishnananda Trobe, Amana Trobe
V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr a žák Mistra Osha Krishnananda (Thomas O. Trobe M.D.) spolu se svojí partnerkou Amanou Trobe popisují, jak jsou náš život a naše...

292 Kč
2. Konspirační teorie

Konspirační teorie Cassam Quassim
V Konspiračních teoriích (Conspiracy Theories, 2019) autor rigorózně a přitom srozumitelně objasňuje, jaká je povaha těchto teorií, proč jsou tak populární a v čem tkví příčiny...

119 Kč
3. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí

Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí Bradáč A. a kol.
Předkládaný text navazuje na publikaci Teorie oceňování nemovitostí, jež v osmi postupně aktualizovaných vydáních vyšla rovněž v Akademickém nakladatelství CERM. Studium knihy...

847 Kč
952 Kč
4. Indigový svět

Indigový svět Loyd Simon
S pomocí této knihy si můžete vytvořit svou vlastní budoucnost, svůj svět, kde se vaše sny a touhy začnou naplňovat a realizovat. K tomu je nutné znát zákony vesmíru, což autor...

224 Kč
251 Kč
5. Obecná psychologie

Obecná psychologie Vágnerová Marie
Publikace se zabývá základními aspekty lidské psychiky. Vychází z vymezení obecné psychologie a jejího postavení v systému psychologických věd, uvádí i základní metody, které...

376 Kč
6. Latinská lékařská terminologie

Latinská lékařská terminologie Čebišová Klára, Nečas Pavel, Schánělová Eva
Publikace je určena studentům všeobecného lékařství pro práci v praktických cvičeních i pro domácí přípravu. Cílem je seznámit uživatele se základy gramatických a lexikálních...

347 Kč
7. Smart city v praxi

Smart city v praxi Jakub Slavík
Publikace je určena těm, pro něž je koncept chytrého města náplní každodenní práce a potřebují se rychle zorientovat v jeho manažerské a ekonomické stránce. Neklade si za cíl...

339 Kč
381 Kč
8. Probouzení tygra

Probouzení tygra Peter A. Levine
Kniha Probouzení tygra srozumitelně popisuje symptomy traumatu a kroky, které je třeba podniknout k jejich léčení. Trauma často vzniká následkem zdánlivě běžných zážitků a...

292 Kč
9. Trpaslík v trávě spí A4

Trpaslík v trávě spí A4 Irena Klimková
Důležitou fází při upevňování výslovnosti je reprodukce vět a poté samostatná tvorba vět s nacvičovanou hláskou. Nácvik hlásek R a Ř může být někdy značně zdlouhavý a...

131 Kč
146 Kč
10. Šimonovy pracovní listy 05 - Grafomotorická cvičení A4

Šimonovy pracovní listy 05 - Grafomotorická cvičení A4 Marie Pilařová
Soubor zábavných grafomotorických cvičení pomůže dětem předškolního věku i malým školákům při zdokonalování jemné motoriky, smyslového vnímání, vytváření technických...

107 Kč
0 Kč
0 3000 Od do 0
3 000 Kč
Parametry
1009 položek
Spisová služba

Spisová služba Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

Praktická publikace přináší ve třetím vydání aktuální pohled na oblast spisové služby a evidence dokumentů všech forem včetně zásadních souvislostí od...

Skladem > 5 ks
697 Kč
   
Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí) Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na ...

Skladem > 5 ks
510 Kč
   
Metody alternativní a augmentativní komunikace

Metody alternativní a augmentativní komunikace Jana Šarounová

Augmentativní a alternativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, j...

Skladem > 5 ks
342 Kč
   
Zákon o právu na digitální služby

Zákon o právu na digitální služby Ján Matejka, Pavel Mates

Zákon o právu na digitální služby (č. 12/2020 Sb.) je součástí vládní strategie Digitální Česko, k jejímž cílům patří zajištění jednoduchého a efektiv...

Skladem > 5 ks
508 Kč
   
Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech Kristina Blažková

Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace ...

Skladem > 5 ks
363 Kč
   
Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské

Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské Jakub Razim

Je-li historikovou ambicí přispět k všestrannému pochopení života středověkého člověka, jenž byl celou svou bytostí ukotven v obyčejové právní kultuře...

Skladem > 5 ks
363 Kč
   
Fotografie a právo – autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii

Fotografie a právo – autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii Martin Valoušek

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fo...

Skladem > 5 ks
342 Kč
   
Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince I, II

Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince I, II Kulich Karel

Nestejné funkční zatížení podobných gramatických struktur blízce příbuzných jazyků bývá příčinou častých interferenčních jevů, jejichž znalost může vý...

Skladem poslední 2 ks
373 Kč
   
Prober se!

Prober se! Susan Campbellová

Ceníte si upřímné komunikace, ale máte pocit, že jste pod tlakem neustálé vnitřní sebekontroly? Toužíte to jednou provždy změnit a cítit se při tom be...

Skladem > 5 ks
409 Kč
   
Psychodiagnostika dospělých

Psychodiagnostika dospělých Svoboda Mojmír (d.), Humpolíček Pavel, Šnorek Václav

Publikace, která vychází ze starší knihy M. Svobody Psychologická diagnostika dospělých, komplexně pojednává o psychodiagnostice dospělých. V první čá...

Skladem > 5 ks
678 Kč
   
Německá politika a nasazení Bundeswehru v misi ISAF v Afghánistánu

Německá politika a nasazení Bundeswehru v misi ISAF v Afghánistánu Dvořák Pavel

Zapojení německé armády do mezinárodní mise ISAF v letech 2001–2014 představovalo pro německou politiku a veřejnost zlomovou zkušenost a mělo řadu nás...

Skladem poslední 2 ks
324 Kč
   
Japonská pomocná podstatná jména v příkladech a srovnání

Japonská pomocná podstatná jména v příkladech a srovnání Kanasugi Petra, Kawashima Makiko

Publikace podrobně zpracovává šest desítek pomocných podstatných jmen a přidružených prostředků jmenného původu, která jsou jedním ze stěžejních prost...

Poslední 1 kus
261 Kč
   
Ozdravné postupy a řešení krize bank

Ozdravné postupy a řešení krize bank Karolína Půlpánová

Monografie pojednává o problematice selhávání finanční instituce a nutnosti jeho řešení takovým způsobem, aby dopady na finanční stabilitu byly minimá...

Skladem > 5 ks
334 Kč
   
Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy

Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy Petr Ort

Publikace poskytuje výklad teorie a obecné metodiky tří základních skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosové a nákladové. Teorie oceňování vych...

Skladem > 5 ks
366 Kč
   
Lyžařské právo v Itálii

Lyžařské právo v Itálii Ladislav J. Janků a kolektiv

Ojedinělá publikace poskytuje vhled do italského lyžařského práva s důrazem na bezpečnost lyžařských areálů a provozování zimních sportů na sněhu, zej...

Skladem > 5 ks
606 Kč
   
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 2022

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 2022 JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou temati...

Skladem > 3 ks
783 Kč
   
Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady Mgr. Zdeněk Schmied, JUDr. Michael Košnar

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s prakt...

Skladem > 3 ks
406 Kč
   
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami Jan Tuláček (ed.)

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 novýc...

Skladem > 5 ks
1 449 Kč
   
Vladař

Vladař Machiavelli Niccolò

Machiavelliho Vladař jednou provždy změnil náš způsob uvažování o povaze politiky, ať už na něj nahlížíme z jakýchkoli pozic. Nový český překlad tohot...

Poslední 1 kus
271 Kč
   
Společnost a vědění II.

Společnost a vědění II. Burke Peter

Peter Burke, emeritní profesor kulturní historie na univerzitě v Cambridgi, touto knihou navazuje na první díl svého souhrnného zamyšlení nad vztahem ...

Skladem poslední 2 ks
123 Kč
   
Poslední utopie

Poslední utopie Moyn Samuel

Pojem „lidská práva“ je již po několik desetiletí pevnou a neodmyslitelnou součástí politické diskuse a našeho jazyka vůbec. O lidských právech mluví ...

Skladem > 5 ks
374 Kč
   
Etika

Etika Blackburn Simon

V době, kdy jsme konfrontováni s proměnlivým a nejistým světem, snižuje se důvěra ve společnosti, daří se konspiračním teoriím a z veřejné diskuse se ...

Poslední 1 kus
198 Kč
   
Estetické čtení Vladaře

Estetické čtení Vladaře Bíba Jan

Kniha nabízí komentář k Machiavelliho Vladaři, zřejmě nejznámějšímu dílu politické teorie. Výklad seznamuje čtenáře s hlavními idejemi a koncepty Mach...

Poslední 1 kus
427 Kč
   
Sociální stratifikace

Sociální stratifikace Šanderová Jadwiga

Knížka, vydaná původně v roce 2000, vznikla jako učební text pro kurs, který autorka přednášela studentům prvního ročníku sociologie na Fakultě sociál...

Poslední 1 kus
230 Kč
   
Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
100 %
našich zákazníků bylo spokojeno s nákupem na www.knihy123.cz
19 hodnocení