phone  +421 948 255 102     mail  info@knihy123.cz      Kontakt      Doprava a platba

Trestní právo

Nejprodávanější

1. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou Jiří Jelínek a kolektiv
Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k...

1 963 Kč
2. Přestupkové právo

Přestupkové právo Helena Prášková
Publikace přináší podrobný teoretický a praktický rozbor právní úpravy obecné části hmotného přestupkového práva a řízení o přestupcích. Druhé vydání publikace reaguje na...

794 Kč
903 Kč
3. Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení Marek Dvořák
Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace....

533 Kč
606 Kč
4. Trestní právo hmotné - 8. aktualizované a doplněné vydání

Trestní právo hmotné - 8. aktualizované a doplněné vydání Jiří Jelínek a kolektiv
podle stavu k 1. 2. 2022

1 250 Kč
5. Praktikum z trestního práva - 7. vydání

Praktikum z trestního práva - 7. vydání Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová
Klauzurní práce s řešením

469 Kč
6. Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení Pavel Mates, Martin Kopecký
Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být...

207 Kč
236 Kč
7. Trestní právo procesní - 6. aktualizované vydání podle stavu k 1. 1. 2022

Trestní právo procesní - 6. aktualizované vydání podle stavu k 1. 1. 2022 Jiří Jelínek a kolektiv
Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a...

1 108 Kč
8. Spravodajské informácie v trestnom konaní

Spravodajské informácie v trestnom konaní Adrián Vaško
Publikácia je zameraná na problematiku spravodajských informácií v trestnom konaní s dôrazom na ich využitie v dokazovaní. Táto oblasť je v súčasnosti len málo rozpracovaná a v...

244 Kč
277 Kč
9. Krajní nouze v trestním právu

Krajní nouze v trestním právu Vladimír Pelc
Monografie představuje první komplexní pojednání o trestněprávním institutu krajní nouze v historickém a komparativním kontextu. Ukazuje, že krajní nouze není jen institutem...

546 Kč
621 Kč
10. Kontroverze práva, zdraví a rodiny

Kontroverze práva, zdraví a rodiny Ivo Telec
Kniha představuje první českou monografii, která se uceleně zabývá současnými kontroverzními otázkami práva, zdraví a rodiny. Autor vychází z ústavně zaručené svobody včetně...

353 Kč
401 Kč
100 Kč
100 2200 Od do Cena 0
2 200 Kč
Parametry
23 položek
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou Jiří Jelínek a kolektiv

Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou jud...

Skladem > 5 ks
1 963 Kč
   
Doprava zdarma
Přestupkové právo

Přestupkové právo Helena Prášková

Publikace přináší podrobný teoretický a praktický rozbor právní úpravy obecné části hmotného přestupkového práva a řízení o přestupcích. Druhé vydání ...

Skladem > 5 ks
903 Kč 794 Kč
   
-12 %
Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení Marek Dvořák

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hl...

Skladem > 5 ks
606 Kč 533 Kč
   
-12 %
Trestní právo hmotné - 8. aktualizované a doplněné vydání

Trestní právo hmotné - 8. aktualizované a doplněné vydání Jiří Jelínek a kolektiv

podle stavu k 1. 2. 2022

Skladem > 5 ks
1 250 Kč
   
Praktikum z trestního práva - 7. vydání

Praktikum z trestního práva - 7. vydání Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová

Klauzurní práce s řešením

Skladem > 5 ks
469 Kč
   
Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení Pavel Mates, Martin Kopecký

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodn...

Skladem > 5 ks
236 Kč 207 Kč
   
-12 %
Trestní právo procesní - 6. aktualizované vydání podle stavu k 1. 1. 2022

Trestní právo procesní - 6. aktualizované vydání podle stavu k 1. 1. 2022 Jiří Jelínek a kolektiv

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpově...

Skladem > 5 ks
1 108 Kč
   
Spravodajské informácie v trestnom konaní

Spravodajské informácie v trestnom konaní Adrián Vaško

Publikácia je zameraná na problematiku spravodajských informácií v trestnom konaní s dôrazom na ich využitie v dokazovaní. Táto oblasť je v súčasnosti...

Skladem > 5 ks
277 Kč 244 Kč
   
-12 %
Krajní nouze v trestním právu

Krajní nouze v trestním právu Vladimír Pelc

Monografie představuje první komplexní pojednání o trestněprávním institutu krajní nouze v historickém a komparativním kontextu. Ukazuje, že krajní no...

Skladem > 5 ks
621 Kč 546 Kč
   
-12 %
Kontroverze práva, zdraví a rodiny

Kontroverze práva, zdraví a rodiny Ivo Telec

Kniha představuje první českou monografii, která se uceleně zabývá současnými kontroverzními otázkami práva, zdraví a rodiny. Autor vychází z ústavně ...

Skladem > 5 ks
401 Kč 353 Kč
   
-12 %
Dovolanie v trestnom konaní – judikatúra

Dovolanie v trestnom konaní – judikatúra Libor Duľa, Zuzana Kyjac

Aplikácia mimoriadneho opravného prostriedku dovolania odhaľuje nedostatky tohto inštitútu. Sporné situácie rieši judikatúra, ktorá je strelkou na apl...

Skladem > 5 ks
268 Kč 236 Kč
   
-12 %
Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 4. přepracované vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 4. přepracované vydání Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Příklady jsou sestaveny tak, aby pokrývaly materii trestního prá...

Skladem > 5 ks
241 Kč
   
Správní právo trestní - 2. aktualizované vydání

Správní právo trestní - 2. aktualizované vydání Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost. Ve druhém vydání autoři r...

Skladem > 5 ks
434 Kč 386 Kč
   
-11 %
Dárek
Odhaľovanie trestných činov (nová stratégia a prístupy)

Odhaľovanie trestných činov (nová stratégia a prístupy) Jozef Stieranka, Adrián Vaško

Publikácia sa zaoberá predovšetkým problematikou odhaľovania trestných činov. Uvedená časť boja s kriminalitou nie je v súčasnosti komplexne skúmaná a...

Skladem > 3 ks
376 Kč 335 Kč
   
-11 %
Trestní příkaz

Trestní příkaz Petr Novák

Monografie pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního instit...

Skladem > 5 ks
277 Kč 247 Kč
   
-11 %
Trestní právo Evropské unie

Trestní právo Evropské unie Jiří Jelínek

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání auto...

Skladem > 5 ks
578 Kč 520 Kč
   
-10 %
Dárek
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - problémy a perspektivy

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - problémy a perspektivy Jiří Jelínek

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor p...

Skladem > 4 ks
676 Kč 608 Kč
   
-10 %
Dárek
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze Petra Zaoralová

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelno...

Skladem > 5 ks
411 Kč 366 Kč
   
-11 %
Případové studie z trestního práva

Případové studie z trestního práva Bronislava Coufalová, Filip Ščerba, Zdeněk Kopečný

Publikace přináší soubor 21 případových studií z oblasti trestního práva hmotného i procesního ve formě klauzurních prací. Jednotlivá zadání obsahují ...

Skladem > 5 ks
216 Kč 194 Kč
   
-10 %
Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania

Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania Michal Solárik, Filip Korček

Monografia ponúka prehľad možností uplatňovania práva na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania. Zaoberá sa teda najmä osobou podozrivou, ...

Skladem > 5 ks
147 Kč 132 Kč
   
-10 %
Právnická osoba jako pachatel trestného činu

Právnická osoba jako pachatel trestného činu Dalibor Šelleng

Od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uplynulo již více než 7 let, přesto však současná právní úprava stále nabízí mnoho klíčový...

Skladem > 5 ks
382 Kč 344 Kč
   
-10 %
Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení Alena Tibitanzlová

Odklony v trestním řízení jsou v této monografii chápány jako jeden z projevů restorativní justice a alternativního řešení trestních věcí, kdy je v po...

Skladem > 5 ks
441 Kč 397 Kč
   
-10 %
Dárek
Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení Jiří Jelínek a kolektiv

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsa...

Skladem poslední 2 ks
773 Kč 696 Kč
   
-10 %
Dárek
Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
99 %
našich zákazníků bylo spokojeno s nákupem na www.knihy123.cz
29 hodnocení