phone  (+420) 774 36 11 05      mail  info@knihy123.cz      Kontakt      Doprava a platba

Trestní právo

Nejprodávanější

1. Trestní právo procesní

Trestní právo procesní Jiří Jelínek a kolektiv
Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a...

1 108 Kč
2. Spravodajské informácie v trestnom konaní

Spravodajské informácie v trestnom konaní Adrián Vaško
Publikácia je zameraná na problematiku spravodajských informácií v trestnom konaní s dôrazom na ich využitie v dokazovaní. Táto oblasť je v súčasnosti len málo rozpracovaná a v...

244 Kč
277 Kč
3. Krajní nouze v trestním právu

Krajní nouze v trestním právu Vladimír Pelc
Monografie představuje první komplexní pojednání o trestněprávním institutu krajní nouze v historickém a komparativním kontextu. Ukazuje, že krajní nouze není jen institutem...

546 Kč
621 Kč
4. Kontroverze práva, zdraví a rodiny

Kontroverze práva, zdraví a rodiny Ivo Telec
Kniha představuje první českou monografii, která se uceleně zabývá současnými kontroverzními otázkami práva, zdraví a rodiny. Autor vychází z ústavně zaručené svobody včetně...

353 Kč
401 Kč
5. Dovolanie v trestnom konaní – judikatúra

Dovolanie v trestnom konaní – judikatúra Libor Duľa, Zuzana Kyjac
Aplikácia mimoriadneho opravného prostriedku dovolania odhaľuje nedostatky tohto inštitútu. Sporné situácie rieši judikatúra, ktorá je strelkou na aplikačnom kompase odborníkov. Táto...

236 Kč
268 Kč
6. Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 4. přepracované vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 4. přepracované vydání Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Příklady jsou sestaveny tak, aby pokrývaly materii trestního práva hmotného (obecné i...

212 Kč
241 Kč
7. Správní právo trestní - 2. aktualizované vydání

Správní právo trestní - 2. aktualizované vydání Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní...

386 Kč
434 Kč
8. Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprávne aspekty

Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprávne aspekty Norbert Halas, Barbora Kollárová, Veronika Poliaková
Publikácia sa zaoberá aktuálnou právnou úpravou dokazovania a riešením problémov z praxe. Autori v nej analyzovali vybrané aspekty dokazovania z pohľadu zásahov do základných práv a...

331 Kč
368 Kč
9. Odhaľovanie trestných činov (nová stratégia a prístupy)

Odhaľovanie trestných činov (nová stratégia a prístupy) Jozef Stieranka, Adrián Vaško
Publikácia sa zaoberá predovšetkým problematikou odhaľovania trestných činov. Uvedená časť boja s kriminalitou nie je v súčasnosti komplexne skúmaná a rozpracovaná. Aktuálne trendy...

335 Kč
376 Kč
10. Trestní příkaz

Trestní příkaz Petr Novák
Monografie pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky...

247 Kč
277 Kč
100 Kč
100 1300 Od Do 0
1 300 Kč
Parametry
20 položek
Trestní právo procesní

Trestní právo procesní Jiří Jelínek a kolektiv

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpově...

Skladem > 5 ks
1 108 Kč
   
Spravodajské informácie v trestnom konaní

Spravodajské informácie v trestnom konaní Adrián Vaško

Publikácia je zameraná na problematiku spravodajských informácií v trestnom konaní s dôrazom na ich využitie v dokazovaní. Táto oblasť je v súčasnosti...

Skladem > 5 ks
277 Kč 244 Kč
   
-12 %
Krajní nouze v trestním právu

Krajní nouze v trestním právu Vladimír Pelc

Monografie představuje první komplexní pojednání o trestněprávním institutu krajní nouze v historickém a komparativním kontextu. Ukazuje, že krajní no...

Skladem > 5 ks
621 Kč 546 Kč
   
-12 %
Kontroverze práva, zdraví a rodiny

Kontroverze práva, zdraví a rodiny Ivo Telec

Kniha představuje první českou monografii, která se uceleně zabývá současnými kontroverzními otázkami práva, zdraví a rodiny. Autor vychází z ústavně ...

Skladem > 5 ks
401 Kč 353 Kč
   
-12 %
Dovolanie v trestnom konaní – judikatúra

Dovolanie v trestnom konaní – judikatúra Libor Duľa, Zuzana Kyjac

Aplikácia mimoriadneho opravného prostriedku dovolania odhaľuje nedostatky tohto inštitútu. Sporné situácie rieši judikatúra, ktorá je strelkou na apl...

Skladem > 5 ks
268 Kč 236 Kč
   
-12 %
Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 4. přepracované vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 4. přepracované vydání Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Příklady jsou sestaveny tak, aby pokrývaly materii trestního prá...

Skladem > 5 ks
241 Kč 212 Kč
   
-12 %
Správní právo trestní - 2. aktualizované vydání

Správní právo trestní - 2. aktualizované vydání Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři re...

Skladem > 5 ks
434 Kč 386 Kč
   
-11 %
Dárek
Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprávne aspekty

Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprávne aspekty Norbert Halas, Barbora Kollárová, Veronika Poliaková

Publikácia sa zaoberá aktuálnou právnou úpravou dokazovania a riešením problémov z praxe. Autori v nej analyzovali vybrané aspekty dokazovania z pohľa...

Poslední 1 kus
368 Kč 331 Kč
   
-10 %
Odhaľovanie trestných činov (nová stratégia a prístupy)

Odhaľovanie trestných činov (nová stratégia a prístupy) Jozef Stieranka, Adrián Vaško

Publikácia sa zaoberá predovšetkým problematikou odhaľovania trestných činov. Uvedená časť boja s kriminalitou nie je v súčasnosti komplexne skúmaná a...

Skladem > 5 ks
376 Kč 335 Kč
   
-11 %
Trestní příkaz

Trestní příkaz Petr Novák

Monografie pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního instit...

Skladem > 5 ks
277 Kč 247 Kč
   
-11 %
Trestní právo Evropské unie

Trestní právo Evropské unie Jiří Jelínek

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání auto...

Skladem > 5 ks
578 Kč 520 Kč
   
-10 %
Dárek
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - problémy a perspektivy

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - problémy a perspektivy Jiří Jelínek

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor p...

Skladem > 5 ks
676 Kč 608 Kč
   
-10 %
Dárek
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze Petra Zaoralová

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelno...

Skladem > 5 ks
411 Kč 366 Kč
   
-11 %
Případové studie z trestního práva

Případové studie z trestního práva Bronislava Coufalová, Filip Ščerba, Zdeněk Kopečný

Publikace přináší soubor 21 případových studií z oblasti trestního práva hmotného i procesního ve formě klauzurních prací. Jednotlivá zadání obsahují ...

Skladem > 5 ks
216 Kč 194 Kč
   
-10 %
Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona

Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona Milan Boroš

Publikácia sa zaoberá kardinálnym princípom slovenského trestného práva hmotného - nullum crimen sine culpa. V historickom priereze približuje jeho vý...

Skladem > 5 ks
382 Kč 344 Kč
   
-10 %
Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania

Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania Michal Solárik, Filip Korček

Monografia ponúka prehľad možností uplatňovania práva na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania. Zaoberá sa teda najmä osobou podozrivou, ...

Skladem > 5 ks
147 Kč 132 Kč
   
-10 %
Právnická osoba jako pachatel trestného činu

Právnická osoba jako pachatel trestného činu Dalibor Šelleng

Od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uplynulo již více než 7 let, přesto však současná právní úprava stále nabízí mnoho klíčový...

Skladem > 5 ks
382 Kč 344 Kč
   
-10 %
Praktikum z trestního práva - Klauzurní práce s řešením

Praktikum z trestního práva - Klauzurní práce s řešením Jiří Jelínek

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v ...

Skladem > 5 ks
372 Kč 335 Kč
   
-10 %
Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení Alena Tibitanzlová

Odklony v trestním řízení jsou v této monografii chápány jako jeden z projevů restorativní justice a alternativního řešení trestních věcí, kdy je v po...

Skladem > 5 ks
441 Kč 397 Kč
   
-10 %
Dárek
Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení Jiří Jelínek a kolektiv

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsa...

Skladem poslední 2 ks
773 Kč 696 Kč
   
-10 %
Dárek
Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
100 %
našich zákazníků bylo spokojeno s nákupem na www.knihy123.cz
11 hodnocení