phone  (+420) 774 36 11 05      mail  info@knihy123.cz      Kontakt      Doprava a platba

Právo

Nejprodávanější

1. Správní právo procesní, 6. aktualizované a doplněné vydání

Správní právo procesní, 6. aktualizované a doplněné vydání Eva Horzinková, Vladimír Novotný
Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na...

458 Kč
509 Kč
2. Správní právo hmotné. Obecná část - 3. aktualizované vydání

Správní právo hmotné. Obecná část - 3. aktualizované vydání Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých...

335 Kč
372 Kč
3. Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně Šárka Kryšková
Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a...

344 Kč
382 Kč
4. Legal English 3rd revised edition

Legal English 3rd revised edition Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Učebnice právnické angličtiny je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, tlumočníkům a překladatelům. Jejím cílem je poskytnout studentům základy právnické...

352 Kč
5. Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave

Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave Adriana Švecová, Miriam Laclavíková
V druhom prepracovanom a doplnenom vydaní monografie predstavujú autorky, ktoré sa profesijne venujú právnej histórii, dejiny právnickej vzdelanosti a právnej vedy na Právnickej fakulte...

323 Kč
6. Zákon směnečný a šekový – komentář směnečné části

Zákon směnečný a šekový – komentář směnečné části Radim Chalupa
Směnky jsou cennými papíry, jež jsou v České republice hojně využívány. Směnečné vztahy vykazují celou řadu specifik, instituty směnečného práva a mechanismy jeho působení...

1 102 Kč
7. Dějiny angloamerického práva

Dějiny angloamerického práva Jan Kuklík, Radim Seltenreich
Učebnice postihuje základní rysy druhého velkého právního systému euroatlantické civilizace (vedle nám daleko známějšího evropského kontinentálního práva), v němž jsou historie...

889 Kč
8. Zákoník práce 2022 – sešit

Zákoník práce 2022 – sešit Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied
Přestože po schválení poslední významné novely zákoníku práce v roce 2020 (zákon č. 285/2020 Sb.) nebyl rok 2021 poznamenán dalšími zásadními změnami v oblasti pracovněprávní...

156 Kč
9. Trestní právo procesní

Trestní právo procesní Jiří Jelínek a kolektiv
Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a...

1 108 Kč
10. Daňové zákony 2022

Daňové zákony 2022 Ing. Pavel Běhounek
Tato čtenářsky oblíbená publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2022. Legislativní...

128 Kč
100 Kč
100 2900 Od Do 0
2 900 Kč
Parametry
207 položek
Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave

Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave Adriana Švecová, Miriam Laclavíková

V druhom prepracovanom a doplnenom vydaní monografie predstavujú autorky, ktoré sa profesijne venujú právnej histórii, dejiny právnickej vzdelanosti a...

Skladem > 5 ks
323 Kč
   
Zákon směnečný a šekový – komentář směnečné části

Zákon směnečný a šekový – komentář směnečné části Radim Chalupa

Směnky jsou cennými papíry, jež jsou v České republice hojně využívány. Směnečné vztahy vykazují celou řadu specifik, instituty směnečného práva a mec...

Skladem > 5 ks
1 102 Kč
   
Dějiny angloamerického práva

Dějiny angloamerického práva Jan Kuklík, Radim Seltenreich

Učebnice postihuje základní rysy druhého velkého právního systému euroatlantické civilizace (vedle nám daleko známějšího evropského kontinentálního pr...

Skladem > 5 ks
889 Kč
   
Zákoník práce 2022 – sešit

Zákoník práce 2022 – sešit Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied

Přestože po schválení poslední významné novely zákoníku práce v roce 2020 (zákon č. 285/2020 Sb.) nebyl rok 2021 poznamenán dalšími zásadními změnami ...

Poslední 1 kus
156 Kč
   
Trestní právo procesní

Trestní právo procesní Jiří Jelínek a kolektiv

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpově...

Skladem > 5 ks
1 108 Kč
   
Daňové zákony 2022

Daňové zákony 2022 Ing. Pavel Běhounek

Tato čtenářsky oblíbená publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2...

Skladem poslední 2 ks
128 Kč
   
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou

CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou Michal Malacka, Slavomír Halla, Miluše Hrnčiříková

Publikace poskytuje náhled na mezinárodní obchodní poměry přeshraniční povahy a jejich právní rámec na počátku 21. století. V úvodu je pojednáno o sou...

Skladem > 5 ks
1 536 Kč 1 367 Kč
   
-11 %
Spravodajské informácie v trestnom konaní

Spravodajské informácie v trestnom konaní Adrián Vaško

Publikácia je zameraná na problematiku spravodajských informácií v trestnom konaní s dôrazom na ich využitie v dokazovaní. Táto oblasť je v súčasnosti...

Skladem > 5 ks
277 Kč 244 Kč
   
-12 %
Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum Barbora Košinárová

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve ...

Skladem > 5 ks
344 Kč 302 Kč
   
-12 %
Krajní nouze v trestním právu

Krajní nouze v trestním právu Vladimír Pelc

Monografie představuje první komplexní pojednání o trestněprávním institutu krajní nouze v historickém a komparativním kontextu. Ukazuje, že krajní no...

Skladem > 5 ks
621 Kč 546 Kč
   
-12 %
Kontroverze práva, zdraví a rodiny

Kontroverze práva, zdraví a rodiny Ivo Telec

Kniha představuje první českou monografii, která se uceleně zabývá současnými kontroverzními otázkami práva, zdraví a rodiny. Autor vychází z ústavně ...

Skladem > 5 ks
401 Kč 353 Kč
   
-12 %
Dovolanie v trestnom konaní – judikatúra

Dovolanie v trestnom konaní – judikatúra Libor Duľa, Zuzana Kyjac

Aplikácia mimoriadneho opravného prostriedku dovolania odhaľuje nedostatky tohto inštitútu. Sporné situácie rieši judikatúra, ktorá je strelkou na apl...

Skladem > 5 ks
268 Kč 236 Kč
   
-12 %
Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? Jan Chmel

Publikace zkoumá právní a mimoprávní faktory, které mají vliv na rozhodování Ústavního soudu České republiky. Zaměřuje se především na to, jaké předpo...

Skladem > 5 ks
430 Kč 378 Kč
   
-12 %
Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání Ondřej Horák

Druhé vydání učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiáln...

Skladem > 5 ks
277 Kč 244 Kč
   
-12 %
Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů JUDr. Petr Tomek, doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D., JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D.

Publikace obsahuje vzory vybraných podání a úkonů, které vychází ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zasto...

Skladem poslední 2 ks
576 Kč
   
Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 4. přepracované vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 4. přepracované vydání Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Příklady jsou sestaveny tak, aby pokrývaly materii trestního prá...

Skladem > 5 ks
241 Kč 212 Kč
   
-12 %
Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu

Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu Zdeněk Červínek

Metoda (test) proporcionality v současnosti představuje základní metodologický přístup k přezkumu ústavnosti omezení základních práv, který aplikují s...

Skladem > 5 ks
406 Kč 361 Kč
   
-11 %
Zákon o pozemních komunikacích - 7. aktualizované vydání

Zákon o pozemních komunikacích - 7. aktualizované vydání Roman Kočí

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k...

Skladem > 5 ks
821 Kč
   
Ústavní právo a státověda I. díl. Obecná státověda

Ústavní právo a státověda I. díl. Obecná státověda Václav Pavlíček, Věra Jirásková a kolektiv

Po více než 20 letech vychází podstatně přepracované a rozšířené vydání oblíbené učebnice obecné státovědy, která představuje základ pro další studium...

Skladem > 5 ks
667 Kč
   
Dárek
Správní právo trestní - 2. aktualizované vydání

Správní právo trestní - 2. aktualizované vydání Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři re...

Skladem > 5 ks
434 Kč 386 Kč
   
-11 %
Dárek
Církevní právo - 2. přepracované vydání

Církevní právo - 2. přepracované vydání Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák

Církevní právo je právní řád různých církví a klíč k pochopení jejich vnitřního života. První část knihy představuje čtivým a přístupným způsobem zákl...

Skladem > 5 ks
569 Kč 501 Kč
   
-12 %
Dárek
Mediace ve spotřebitelských sporech

Mediace ve spotřebitelských sporech Blanka Vítová

Monografie se zabývá alternativními způsoby řešení sporů se zaměřením na mediaci ve spotřebitelských sporech. Tyto alternativní způsoby nabízejí přede...

Skladem > 5 ks
250 Kč 222 Kč
   
-11 %
Lobbing, nebo korupce?

Lobbing, nebo korupce? Jana Tlapák Navrátilová

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a ...

Skladem > 5 ks
269 Kč 240 Kč
   
-11 %
Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník Chromá, Marta

Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních...

Skladem poslední 2 ks
309 Kč 279 Kč
   
-10 %
Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
100 %
našich zákazníků bylo spokojeno s nákupem na www.knihy123.cz
11 hodnocení