phone  +421 948 255 102     mail  info@knihy123.cz      Kontakt      Doprava a platba

Právo

Nejprodávanější

1. Základy závazkového práva. 1. díl. 2. aktualizované vydání

Základy závazkového práva. 1. díl. 2. aktualizované vydání Tomáš Tintěra, Petr Podrazil, Pavel Petr
Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém...

423 Kč
470 Kč
2. Správní právo procesní, 6. aktualizované a doplněné vydání

Správní právo procesní, 6. aktualizované a doplněné vydání Eva Horzinková, Vladimír Novotný
Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na...

458 Kč
509 Kč
3. Správní právo hmotné. Obecná část - 3. aktualizované vydání

Správní právo hmotné. Obecná část - 3. aktualizované vydání Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých...

335 Kč
372 Kč
4. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě - 2. aktualizované vydání

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě - 2. aktualizované vydání Jiří Krofta
Publikace je druhým, aktualizovaným vydáním praktické příručky přepravního práva, které reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů v oboru...

397 Kč
441 Kč
5. Praktikum z římského práva, 3. rozšířené vydání

Praktikum z římského práva, 3. rozšířené vydání Kamila Bubelová, Petr Dostalík, Jakub Razim
Praktikum je neocenitelnou studijní pomůckou pro přípravu a práci na seminářích z římského práva. Obsahuje čtrnáct kapitol, které se věnují jednotlivým institutům římského...

353 Kč
6. Legal English 3rd revised edition

Legal English 3rd revised edition Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Učebnice právnické angličtiny je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, tlumočníkům a překladatelům. Jejím cílem je poskytnout studentům základy právnické...

352 Kč
7. Zrod a metamorfózy princípov bezrozpornosti a úplnosti práva

Zrod a metamorfózy princípov bezrozpornosti a úplnosti práva Pavel Holländer
V jednom zo svojich textov Savigny formuluje programovú tézu právnej vedy: „Každý vek ľudí je nutné si predstaviť ako pokračovanie a rozvoj všetkých minulých čias… Žiadny vek...

309 Kč
8. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou Jiří Jelínek a kolektiv
Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k...

1 963 Kč
9. Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová
Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za...

350 Kč
397 Kč
10. Dělba moci

Dělba moci Vojtěch Šimíček (ed.)
Sborník obsahuje deset různě zaměřených textů renomovaných odborníků, týkajících se dělby moci. Po teoretické analýze dělby moci v Ústavě Jana Kysely se Marian Kokeš zabývá...

350 Kč
397 Kč
100 Kč
100 3600 Od do Cena 0
3 600 Kč
Parametry
233 položek
Zrod a metamorfózy princípov bezrozpornosti a úplnosti práva

Zrod a metamorfózy princípov bezrozpornosti a úplnosti práva Pavel Holländer

V jednom zo svojich textov Savigny formuluje programovú tézu právnej vedy: „Každý vek ľudí je nutné si predstaviť ako pokračovanie a rozvoj všetkých m...

Skladem > 5 ks
309 Kč
   
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou Jiří Jelínek a kolektiv

Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou jud...

Skladem > 5 ks
1 963 Kč
   
Doprava zdarma
Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je ...

Skladem > 5 ks
397 Kč 350 Kč
   
-12 %
Dělba moci

Dělba moci Vojtěch Šimíček (ed.)

Sborník obsahuje deset různě zaměřených textů renomovaných odborníků, týkajících se dělby moci. Po teoretické analýze dělby moci v Ústavě Jana Kysely ...

Skladem > 5 ks
397 Kč 350 Kč
   
-12 %
Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku

Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku Adriana Švecová, Miriam Laclavíková

Monografia sa snaží predstaviť právne východiská majetkovoprávneho postavenia ženy privilegovaného stavu – šľachtičnej – v postavení dcéry, manželky a...

Skladem > 5 ks
462 Kč 406 Kč
   
-12 %
Třetí Ústavní soud

Třetí Ústavní soud Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)

Sborník jedenácti článků z výjezdního semináře z ústavního práva, pořádaného v dubnu 2022 Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou, s...

Skladem > 5 ks
304 Kč 268 Kč
   
-12 %
Přestupkové právo

Přestupkové právo Helena Prášková

Publikace přináší podrobný teoretický a praktický rozbor právní úpravy obecné části hmotného přestupkového práva a řízení o přestupcích. Druhé vydání ...

Skladem > 5 ks
903 Kč 794 Kč
   
-12 %
Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Excesivní uplatnění a zneužití směnky Radim Chalupa

Směnku lze považovat za právní nástroj, jehož využití má velkou tradici. Zdaleka ne vždy však lze uplatnění směnečných nároků v soudních řízení považo...

Skladem > 5 ks
935 Kč 822 Kč
   
-12 %
Střet hodnot

Střet hodnot Filip Horák

Kniha analyzuje funkce čtyř stěžejních ústavněprávních konstruktů, důstojnosti, rovnosti, svobody a spravedlnosti, v právní argumentaci. Pomáhá osvětl...

Skladem > 5 ks
442 Kč 389 Kč
   
-12 %
Reakce právního systému České republiky na covidovou pandemii

Reakce právního systému České republiky na covidovou pandemii Jan Kysela, Karel Řepa a kolektiv

Koronavirová pandemie otřásla našimi životy v míře nebývalé. Krom jiného byla podnětem k sebezpytování nejrůznějších vědních disciplín. Tato kniha pře...

Skladem > 5 ks
505 Kč 444 Kč
   
-12 %
Praktikum z práva sociálního zabezpečení

Praktikum z práva sociálního zabezpečení Gabriela Halířová

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozu...

Skladem > 5 ks
400 Kč 352 Kč
   
-12 %
Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech Petr Ort

Publikace je první českou příručkou zaměřenou na oceňování nemovitostí ve zvláštních případech. Autor čerpá ze své dlouholeté znalecké praxe a nabízí ...

Skladem > 5 ks
515 Kč 454 Kč
   
-12 %
Správní soudnictví

Správní soudnictví Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek,

Publikace je prvním uceleným monografickým zpracováním problematiky správního soudnictví za dobu téměř 20 let účinnosti soudního řádu správního. Čtená...

Skladem > 5 ks
1 029 Kč 905 Kč
   
-12 %
Dědické právo

Dědické právo Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována m...

Skladem > 5 ks
1 983 Kč 1 745 Kč
   
-12 %
Doprava zdarma
Srovnání ústavních listin republik středoevropských

Srovnání ústavních listin republik středoevropských Kalousek Vratislav, Kober Jan

Kniha přináší edici zapomenuté práce českého ústavního právníka Vratislava Kalouska (1883–1936), v meziválečném období působícího jako vysoký úředník ...

Skladem > 5 ks
421 Kč 366 Kč
   
-13 %
Občanský a společenskovědní základ - Právo

Občanský a společenskovědní základ - Právo Jaroslav Zlámal, Jana Bellová, Jakub Haluza

Druhé aktualizované vydání populární učebnice Práva.Aktualizace obsahuje zásadní právní úpravy roku 2014. Publikace je celobarevná, učivo témat doplně...

Skladem > 5 ks
231 Kč 204 Kč
   
-12 %
Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař et al.

Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k je...

Skladem > 5 ks
3 673 Kč 3 232 Kč
   
-12 %
Doprava zdarma
Spisová služba - 3. aktualizované vydání

Spisová služba - 3. aktualizované vydání Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

Praktická publikace přináší ve třetím vydání aktuální pohled na oblast spisové služby a evidence dokumentů všech forem včetně zásadních souvislostí od...

Skladem > 5 ks
697 Kč 613 Kč
   
-12 %
Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí) Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na ...

Skladem > 5 ks
510 Kč 449 Kč
   
-12 %
Zákon o právu na digitální služby

Zákon o právu na digitální služby Ján Matejka, Pavel Mates

Zákon o právu na digitální služby (č. 12/2020 Sb.) je součástí vládní strategie Digitální Česko, k jejímž cílům patří zajištění jednoduchého a efektiv...

Skladem > 5 ks
508 Kč 447 Kč
   
-12 %
Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech Kristina Blažková

Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace ...

Skladem > 5 ks
363 Kč 319 Kč
   
-12 %
Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské

Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské Jakub Razim

Je-li historikovou ambicí přispět k všestrannému pochopení života středověkého člověka, jenž byl celou svou bytostí ukotven v obyčejové právní kultuře...

Skladem > 5 ks
363 Kč 319 Kč
   
-12 %
Fotografie a právo – autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii

Fotografie a právo – autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii Martin Valoušek

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fo...

Skladem > 5 ks
342 Kč 301 Kč
   
-12 %
Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy

Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy Petr Ort

Publikace poskytuje výklad teorie a obecné metodiky tří základních skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosové a nákladové. Teorie oceňování vych...

Skladem > 5 ks
366 Kč 322 Kč
   
-12 %
Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
99 %
našich zákazníků bylo spokojeno s nákupem na www.knihy123.cz
29 hodnocení