phone  (+420) 774 36 11 05      mail  info@knihy123.cz      Kontakt      Doprava a platba

Občanské právo

Nejprodávanější

1. Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník Chromá, Marta
Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do...

279 Kč
309 Kč
2. Osobní údaje v kontextu GDPR

Osobní údaje v kontextu GDPR Petra Melotíková
Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se...

244 Kč
274 Kč
3. Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Vyživovací povinnost po rekodifikaci Daniela Kovářová
Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné. Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině, ale i...

255 Kč
284 Kč
4. Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku Jiří Spáčil, Dušan Hrabánek
Praktická příručka se zabývá právy a povinnostmi sousedů podle nového občanského zákoníku, který upravuje sousedské vztahy v porovnání se starým občanským zákoníkem...

397 Kč
441 Kč
5. Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice

Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice Jana Lindová
Monografie komplexně zpracovává problematiku ochrany sociálních práv nezletilých v soukromém právu. Po úvodní obecné charakteristice koncepce sociálních práv a postavení...

255 Kč
284 Kč
6. Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice kolektív autorov
Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci...

305 Kč
343 Kč
7. Rodičovská odpovědnost

Rodičovská odpovědnost Renáta Šínová, Lenka Westphalová
Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi. S ohledem na...

392 Kč
441 Kč
8. Praktikum rodinného práva

Praktikum rodinného práva Lenka Westphalová
Praktikum se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazeny vzorové klauzurní práce a...

255 Kč
284 Kč
9. Ochrana osobnosti v common law a českém právu

Ochrana osobnosti v common law a českém právu Eva Ondřejová
Kniha představuje komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systému common law, zejména v právu anglickém, zemí Commonwealthu, USA a Kanady, která dosud nebyla zpracována pro...

423 Kč
470 Kč
10. Občanský zákoník IX. svazek § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů

Občanský zákoník IX. svazek § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů Filip Melzer, Petr Tégl
Devátý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován závazkům ze zákona, tedy závazkům z deliktů a z jiných právních důvodů, které jsou upraveny v hlavě III a IV...

2 371 Kč
2 634 Kč
200 Kč
200 2900 Od Do 0
2 900 Kč
Parametry
25 položek
Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník Chromá, Marta

Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních...

Skladem poslední 2 ks
309 Kč 279 Kč
   
-10 %
Osobní údaje v kontextu GDPR

Osobní údaje v kontextu GDPR Petra Melotíková

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu G...

Skladem > 5 ks
274 Kč 244 Kč
   
-11 %
Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Vyživovací povinnost po rekodifikaci Daniela Kovářová

Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné. Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinno...

Skladem > 5 ks
284 Kč 255 Kč
   
-10 %
Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku Jiří Spáčil, Dušan Hrabánek

Praktická příručka se zabývá právy a povinnostmi sousedů podle nového občanského zákoníku, který upravuje sousedské vztahy v porovnání se starým občan...

Skladem > 5 ks
441 Kč 397 Kč
   
-10 %
Dárek
Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice

Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice Jana Lindová

Monografie komplexně zpracovává problematiku ochrany sociálních práv nezletilých v soukromém právu. Po úvodní obecné charakteristice koncepce sociální...

Skladem > 5 ks
284 Kč 255 Kč
   
-10 %
Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice kolektív autorov

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hl...

Skladem > 5 ks
343 Kč 305 Kč
   
-11 %
Rodičovská odpovědnost

Rodičovská odpovědnost Renáta Šínová, Lenka Westphalová

Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy rodičovské odpovědnosti, jež lze považovat za jeden ze základních pilířů vztahů mezi rodiči...

Skladem > 5 ks
441 Kč 392 Kč
   
-11 %
Dárek
Praktikum rodinného práva

Praktikum rodinného práva Lenka Westphalová

Praktikum se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazen...

Skladem > 5 ks
284 Kč 255 Kč
   
-10 %
Ochrana osobnosti v common law a českém právu

Ochrana osobnosti v common law a českém právu Eva Ondřejová

Kniha představuje komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systému common law, zejména v právu anglickém, zemí Commonwealthu, USA a Kanady, ...

Skladem > 5 ks
470 Kč 423 Kč
   
-10 %
Dárek
Občanský zákoník IX. svazek § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů

Občanský zákoník IX. svazek § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů Filip Melzer, Petr Tégl

Devátý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován závazkům ze zákona, tedy závazkům z deliktů a z jiných právních důvodů, které jsou upr...

Skladem > 5 ks
2 634 Kč 2 371 Kč
   
-10 %
Dárek
Doprava zdarma
Občanský zákoník IV. svazek - 2 díly § 655-975 Rodinné právo

Občanský zákoník IV. svazek - 2 díly § 655-975 Rodinné právo Filip Melzer, Petr Tégl

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–...

Skladem > 5 ks
2 928 Kč 2 635 Kč
   
-10 %
Dárek
Doprava zdarma
Občanský zákoník III. svazek § 419-654

Občanský zákoník III. svazek § 419-654 Filip Melzer, Petr Tégl

Třetí svazek Velkého komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikate...

Skladem > 5 ks
1 528 Kč 1 375 Kč
   
-10 %
Dárek
Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo Helena Prášková

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědno...

Skladem > 5 ks
578 Kč 520 Kč
   
-10 %
Dárek
Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu Petr Dostalík

Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akce...

Skladem > 5 ks
265 Kč 238 Kč
   
-10 %
Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Stanislav Křeček

Aktualizované vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociáln...

Skladem > 5 ks
431 Kč 388 Kč
   
-10 %
Dárek
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona - praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona - praktická příručka Elischer, Kobliha, Dobiáš, Kottnauer, Koblihová, Tuláček

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v ...

Skladem > 5 ks
578 Kč 520 Kč
   
-10 %
Dárek
Limity autorskoprávní ochrany

Limity autorskoprávní ochrany Petr Prchal

Monografie se zabývá analýzou a srovnáním problematiky limitů autorskoprávní ochrany v České republice a v zahraničí. Středem pozornosti jsou obecné (...

Skladem > 4 ks
382 Kč 340 Kč
   
-11 %
Dědické právo - Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního

Dědické právo - Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního Martin Šešina

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publika...

Skladem > 5 ks
1 460 Kč 1 314 Kč
   
-10 %
Dárek
Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče Antonín Valuš

Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména násl...

Skladem > 5 ks
353 Kč 317 Kč
   
-10 %
Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční 2. aktualizované vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční 2. aktualizované vydání Alena Winterová

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včet...

Skladem > 5 ks
480 Kč 432 Kč
   
-10 %
Dárek
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy

Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy Michal Králík

Monografie věnovaná právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy je zpracována v komparativním celosvětovém rámci autorem, jenž se dlouhodobě otáz...

Skladem > 5 ks
647 Kč 582 Kč
   
-10 %
Dárek
Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí Eva Fialová

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálk...

Skladem > 5 ks
382 Kč 344 Kč
   
-10 %
Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání Marek Beneš

Soukromoprávní aspekty rozhlasového vysílání v českém, slovenském a evropském právu

Skladem > 5 ks
343 Kč 309 Kč
   
-10 %
Autorské právo a práva související, 2. aktualizované vydání

Autorské právo a práva související, 2. aktualizované vydání Jiří Srstka a kolektiv

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých š...

Skladem > 5 ks
579 Kč 521 Kč
   
-10 %
Dárek

Poradíme Vám

(+420) 774 361 105
info@knihy123.cz

Platební možnosti

Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
100 %
našich zákazníků bylo spokojeno s nákupem na www.knihy123.cz
11 hodnocení