phone  +421 948 255 102     mail  info@knihy123.cz      Kontakt      Doprava a platba

Ekonomie, ekonomika

Nejprodávanější

1. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí

Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí Bradáč A. a kol.
Předkládaný text navazuje na publikaci Teorie oceňování nemovitostí, jež v osmi postupně aktualizovaných vydáních vyšla rovněž v Akademickém nakladatelství CERM. Studium knihy...

847 Kč
952 Kč
2. Makroekonomie 1

Makroekonomie 1 Bayerová Vladimíra
Učební text pro FP.

162 Kč
3. Smart city v praxi

Smart city v praxi Jakub Slavík
Publikace je určena těm, pro něž je koncept chytrého města náplní každodenní práce a potřebují se rychle zorientovat v jeho manažerské a ekonomické stránce. Neklade si za cíl...

339 Kč
381 Kč
4. Mikroekonomie 1 – pro bakalářské studium

Mikroekonomie 1 – pro bakalářské studium Ivana Faltová Leitmanová, Jiří Alina, Filip Petrách, Jaroslav Šetek, Tomáš Volek
Publikace shrnuje základní poznatky předmětu Mikroekonomie. Nabízí ve strukturované podobě témata, jež představují východiska ekonomického vnímaní každodenní reality....

245 Kč
5. Veřejné zakázky a efektivnost

Veřejné zakázky a efektivnost Jan Pavel
V České republice je debata o veřejných zakázkách významně poznamenána jejich spojováním s korupčním jednáním. Výsledkem je celá řada zjednodušujících soudů a rychlých...

172 Kč
191 Kč
6. Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích

Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích Jitka Veselá, Martin Oliva
Technická analýza je jedním z nejstarších analytických postupů pro studium vývoje kurzů investičních instrumentů. Jedná se o již několika stoletími prověřený způsob pro...

352 Kč
7. Principy pojištění a pojišťovnictví

Principy pojištění a pojišťovnictví Ducháčková Eva
Třetí vydání publikace vysvětlující problematiku pojištění a pojišťovnictví, jak z teoretického hlediska, tak z pohledu aplikačního, zejména v podmínkách českého pojistného...

261 Kč
290 Kč
8. Oceňování nehmotných aktiv

Oceňování nehmotných aktiv Pavel Svačina
Cílem knihy je vytvořit základní, ucelenou a provázanou koncepci oceňování nehmotných aktiv, ve které je výchozím bodem pojmenování a uchopení významných specifických rysů...

255 Kč
283 Kč
9. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování

Investiční rozhodování a dlouhodobé financování Josef Valach, kolektiv
Třetí přepracované a rozšířené vydání známé vysokoškolské učebnice se zabývá teorií a praxí, výběru, hodnocení a řízení investičních projektů v podnikatelské sféře a...

520 Kč
578 Kč
10. Ekonomika evropských profesionálních fotbalových klubů a soutěží

Ekonomika evropských profesionálních fotbalových klubů a soutěží Jan Šíma
Profesionální fotbal ještě nikdy nebyl tak globálním fenoménem jako dnes. Ve světě prakticky zcela propojeném digitální infrastrukturou ztrácejí význam hranice států i...

274 Kč
0 Kč
0 1000 Od do Cena 0
1 000 Kč
Parametry
62 položek
Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1. 1. 2021

Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1. 1. 2021 Albert Bradáč, Aleš Vémola, Albert Bradáč jr.

V letech 2019 a 2020 došlo ke schválení nového zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, jenž v části týkající...

Skladem > 3 ks
669 Kč 589 Kč
   
-12 %
Jak učit finanční gramotnost?

Jak učit finanční gramotnost? Lichtenberková Kateřina, Majvaldová Renata, Houšková Monika, Doležalová Jana

Finanční vzdělávání by mělo být pevnou součástí našeho celoživotního učení, protože nám pomáhá pochopit, jak správně hospodařit se svými penězi, jak j...

Skladem > 5 ks
366 Kč 322 Kč
   
-12 %
Občanský a společenskovědní základ - Ekonomie

Občanský a společenskovědní základ - Ekonomie Zlámal Jaroslav, Bellová Jana, Mendl Zdeněk, Gruberová Petra, Rubáš Stanislav

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na ekonomii. Kniha byla ve 4. vydání plně aktualizována a byla rozšířena...

Skladem > 5 ks
273 Kč 238 Kč
   
-13 %
Ozdravné postupy a řešení krize bank

Ozdravné postupy a řešení krize bank Karolína Půlpánová

Monografie pojednává o problematice selhávání finanční instituce a nutnosti jeho řešení takovým způsobem, aby dopady na finanční stabilitu byly minimá...

Skladem > 5 ks
334 Kč 294 Kč
   
-12 %
Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně Šárka Kryšková

Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospě...

Skladem > 5 ks
480 Kč 428 Kč
   
-11 %
Buddhistická ekonomie

Buddhistická ekonomie Max Ščur (ed.)

Buddhistická ekonomie je v současnosti již poměrně etablovaný proud ekonomického myšlení, který se na Západě rozvíjí od 60. let minulého století. V to...

Skladem > 5 ks
281 Kč 250 Kč
   
-11 %
Sociální spravedlnost v éře globalizace

Sociální spravedlnost v éře globalizace Kalitová Kristina

Globální interakce se staly nedílnou součástí našeho života. Svět je propojen technologiemi, institucemi, světovým kapitálem, dochází k propojování a ...

Skladem > 5 ks
165 Kč 142 Kč
   
-14 %
Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti RNDr. Petr Beránek

Kniha podrobně a komplexně zpracovává poskytování zaměstnaneckých benefitů a dalších obdobných plnění mimo mzdu a jejich důsledky z hlediska daně z př...

Skladem poslední 2 ks
340 Kč
   
Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022 Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou...

Skladem > 3 ks
815 Kč 725 Kč
   
-11 %
Veřejné finance v praxi České republiky

Veřejné finance v praxi České republiky Lajtepková Eva

Publikace provede čtenáře systémem veřejných financí v České republice v jejich reálném projevu v běžné ekonomické a sociální praxi. Pozornost je nejd...

Skladem > 3 ks
175 Kč 158 Kč
   
-10 %
Makroekonomie 1

Makroekonomie 1 Bayerová Vladimíra

Učební text pro FP.

Skladem > 5 ks
162 Kč
   
Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí

Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí Bradáč A. a kol.

Předkládaný text navazuje na publikaci Teorie oceňování nemovitostí, jež v osmi postupně aktualizovaných vydáních vyšla rovněž v Akademickém nakladate...

Skladem > 5 ks
952 Kč 847 Kč
   
-11 %
Dárek
Nástroj prospěšný, či vražedný?

Nástroj prospěšný, či vražedný? Gecko Tomáš

Převládající ekonomická teorie i legislativní praxe nahlíží proces monopolizace trhu veskrze negativně jako jev snižující tržní výkon. Ještě v první p...

Poslední 1 kus
453 Kč 403 Kč
   
-11 %
Dárek
Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu

Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu Pavel Kotlán

Publikace se zabývá aktuálními problémy ekonomické kriminality, a to především z pohledu policejního orgánu, který na tomto úseku kriminality trestnou...

Skladem > 5 ks
279 Kč 249 Kč
   
-11 %
Smart city v praxi

Smart city v praxi Jakub Slavík

Publikace je určena těm, pro něž je koncept chytrého města náplní každodenní práce a potřebují se rychle zorientovat v jeho manažerské a ekonomické st...

Skladem poslední 2 ks
381 Kč 339 Kč
   
-11 %
Vzory korespondence podle daňového řádu

Vzory korespondence podle daňového řádu Ing. Milan Lošťák, Ing. Pavel Prudký

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin k...

Skladem poslední 2 ks
519 Kč 468 Kč
   
-10 %
Dárek
Finanční zralost - klíč k finanční spokojenosti

Finanční zralost - klíč k finanční spokojenosti Kalátová Veronika

Tato kniha vám bude průvodcem džunglí finančního světa, dá vám nahlédnout pod pokličku finančních produků a připraví vás na jednání s finančními porad...

Skladem > 5 ks
366 Kč
   
Dárek
Zdravá a nemocná ekonomika

Zdravá a nemocná ekonomika Stephan Eisenhut

Současný německý ekonom Stephan Eisenhut konfrontuje poznatky Rudolfa Steinera o zdravém fungování ekonomiky s hlavními ekonomickými teoriemi i s dneš...

Skladem > 4 ks
186 Kč 167 Kč
   
-10 %
Základy ekonomie sportu

Základy ekonomie sportu Vladimír Hobza, Jaroslav Rektořík

Tělesná kultura prostřednictvím svých subsystémů – sportu, tělesné výchovy a pohybové rekreace – celosvětově ovlivňuje svými aspekty nejen individuáln...

Skladem > 3 ks
255 Kč 229 Kč
   
-10 %
Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek

Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek František Ochrana

Veřejné zakázky představují významný alokační institut veřejných zdrojů. Realizované veřejné zakázky v současné době absorbují přibližně 10 procent vy...

Skladem poslední 2 ks
225 Kč 196 Kč
   
-13 %
Wirtschaftsdeutsch Aktuell

Wirtschaftsdeutsch Aktuell Věra Höppnerová

Učebnice je určena širokému okruhu uživatelů, kteří se chtějí zdokonalit zejména v ústní komunikaci o odborné problematice a v četbě odborných textů. ...

Skladem > 5 ks
234 Kč 211 Kč
   
-10 %
Veřejné zakázky a efektivnost

Veřejné zakázky a efektivnost Jan Pavel

V České republice je debata o veřejných zakázkách významně poznamenána jejich spojováním s korupčním jednáním. Výsledkem je celá řada zjednodušujících...

Skladem > 5 ks
191 Kč 172 Kč
   
-10 %
Trhy cenných papírů

Trhy cenných papírů Petr Musílek

Cílem odborné publikace Trhy cenných papírů je nejen analyzovat institucionální a cenové fungování trhů cenných papírů, ale také postihnout nejnovější...

Skladem > 5 ks
872 Kč 784 Kč
   
-10 %
Dárek
Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích

Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích Jitka Veselá, Martin Oliva

Technická analýza je jedním z nejstarších analytických postupů pro studium vývoje kurzů investičních instrumentů. Jedná se o již několika stoletími pr...

Skladem > 5 ks
352 Kč
   
Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
99 %
našich zákazníků bylo spokojeno s nákupem na www.knihy123.cz
29 hodnocení